วลีที่สวยงาม


วลีการเดินทาง: ต้องเดาสำหรับผู้ที่ต้องจากไป

คอลเลกชันของความปรารถนาสำหรับการเดินทางที่ดีต้องเดาสำหรับการเดินทางออกไปจะถูกส่งไปยังผู้ที่ออกและคำพูดที่จะขอให้คนเดินทางที่ดี วลีที่หวังว่าคุณจะเดินทางอย่างปลอดภัย-...

วลีสิทธิมนุษยชน: ต้องเดาและคำพูดสั้น ๆ

ใบเสนอราคาสั้น ๆ และต้องเดาเช่นเดียวกับประโยคเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิพิเศษที่จำเป็นซึ่งรวมถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลการตัดสินใจด้วยตนเองและการดำรงอยู่อย่างสง่างาม คำพูดสิทธิมนุษยชน-...

วลีเกี่ยวกับการเป็นตัวคุณเอง: คำพูดคำพังเพย

คำพูดและวลีเกี่ยวกับการเป็นตัวเองต้องเดาในเชิงบวกและเชิงลบเพื่อทำความรู้จักกันดีขึ้นเพื่อที่จะเผชิญกับสถานการณ์หรือสถานการณ์ใด ๆ ในชีวิตของคุณในวิธีที่ดีที่สุด ต้องเดาด้วยตัวเอง-...

วลีเกี่ยวกับความเฉยเมย: ต้องเดาคำพูด

คำคมคำพังเพยและวลีเกี่ยวกับความเฉยเมยพฤติกรรมของบุคคลหรือส่วนรวมที่ไม่นำไปสู่การตัดสินใจใด ๆ ระหว่างทางเลือกหนึ่งทางหรือมากกว่านั้นถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างหรือไร้อารมณ์ใด ๆ...

วลีเกี่ยวกับการค้นพบตัวเอง

ต้องเดาคำพูดและวลีเกี่ยวกับการค้นพบตัวเองซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตให้ดีที่สุดเท่าที่เราต้องการโดยทำตามวิธีการของเราโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากผู้อื่น วลีเกี่ยวกับตัวเอง-...

วลีเกี่ยวกับการรอ: ต้องเดาเกี่ยวกับการรอ

คำพูดและวลีเกี่ยวกับการรอคำพังเพยเกี่ยวกับการรอคนความรักหรือเวลาที่เหมาะสมในการทำบางสิ่งบางอย่างด้วยการแสดงออกที่มีชื่อเสียงที่สุดของแนวคิดปรัชญาและการสะท้อนที่ลึกซึ้ง ต้องเดาในการรอ-...

ข้อแก้ตัวที่เป็นทางการ: ประโยคที่ต้องขออภัย

วลีที่ต้องขออภัยต้องเดาและคำพูดที่จะเสนอคำขอโทษอย่างเป็นทางการที่จะพูดและเขียนลงบนตั๋วเพื่อขอการให้อภัยหลังจากทำผิด วลีขอโทษอย่างเป็นทางการ-...

วลีเกี่ยวกับความเงียบ: ต้องเดาคำพูด

ความคิดและคำพังเพยเกี่ยวกับความเงียบวลีน่ารักและคำพูดที่โด่งดังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องใช้คำเพื่อค้นพบว่ามันเป็นไปได้ที่จะพูดแม้โดยไม่พูดอะไรเลยในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคำพูดใด ๆ ...


Top