สดุดีในพระคัมภีร์ไบเบิล


สดุดี 76: เสร็จสมบูรณ์คำอธิบาย

ความเห็น – เพลงสดุดี 76 เขียนขึ้นหลังจากความพ่ายแพ้ของกองทัพแอสที่ล้อมกรุงเยรูซาเล็มอาจเป็นเพราะโรคอหิวาต์ระบาด ยูเดียทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการปลื้มปิติของผู้คนที่ได้เห็น 46...

สดุดี 62: สมบูรณ์คำอธิบาย

ความเห็น – ผู้เขียนบทเพลงสรรเสริญ 62 ซึ่งน่าจะเป็นชาวเลวีมากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความลับของเขาโดยการเข้มแข็งในการเผชิญกับความยากลำบากและอยู่ในความสงบสุขที่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถมอบจิตวิญญาณของเขา...

สดุดี 102: สมบูรณ์คำอธิบาย

ความเห็น – ในสดุดี 102 ผู้เขียนบอกว่าเขาเห็นความรกร้างของไซอันและเขาได้ทำศัตรูมากมายเพราะความหวังของเขาสำหรับการเกิดใหม่ในอนาคตของกรุงเยรูซาเล็ม...

สดุดี 6: เสร็จสมบูรณ์คำอธิบาย

ความเห็น – สดุดี 6 นำเสนอตัวเองเป็นคำอธิษฐานในช่วงที่ทุกข์ทรมานมากมายในชีวิตผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญความผิดของเขา แต่ความหวังสำหรับความเมตตาที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้า เพลงสดุดี 6 เสร็จสิ้นแล้ว[1]...

สดุดี 73: เสร็จสมบูรณ์อรรถกถา

ความเห็น – ในสดุดี 73 ผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากที่พบในการเผชิญกับความตระหนักว่าคนชั่วและคนที่หยิ่งผยองผ่านช่วงเวลาแห่งความมั่งคั่งสะสมความมั่งคั่งในขณะที่สิ่งที่ถูกต้องกำลังแย่มาก...

สดุดี 2: เสร็จสมบูรณ์คำอธิบาย

ความเห็น – ผู้แต่งเพลงสดุดี 2 ที่เต็มไปด้วยความศรัทธาในพระเจ้าเน้นถึงข้อผิดพลาดและทัศนคติของการต่อสู้ที่ไร้สาระต่อพระเจ้าที่ดำเนินการโดยพลังของโลกและผู้ที่ติดตามพวกเขาอย่างโง่เขลา สดุดี 2...

สดุดี 35: สมบูรณ์อรรถกถา

ความเห็น – สดุดี 35 เปิดด้วยการวิงวอนต่อพระเจ้าเพื่อต่อต้านผู้กล่าวหาต่อต้านผู้บริสุทธิ์ที่ถูกนำตัวขึ้นศาลการดำเนินการเพื่อทำลายกำลังใจในการทำงานของเขา...

สดุดี 147: เสร็จสมบูรณ์คำอธิบาย

ความเห็น – ในสดุดี 147 ผู้เขียนชักชวนให้ยกย่องยืนยันว่าเป็นการดีที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าตั้งใจจะทำให้เขาเต็มไปด้วยความศรัทธาและความรู้สึกที่รวมอยู่ในความรอบคอบและความยุติธรรม...

สดุดี 125: สมบูรณ์อรรถกถา

ความเห็น – ในสดุดี 125 ผู้เขียนมั่นใจในความมั่นคงของภูเขาไซอันซึ่งเป็นตัวแทนของเยรูซาเล็มอันเป็นผลมาจากคำสัญญาที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกคนที่วางใจในพระเจ้าจะไม่กลัว เสร็จสิ้นสดุดี 125[1]...


Top