บัลแกเรีย


Varna (บัลแกเรีย): สิ่งที่ควรดู

สิ่งที่เห็นใน Varna การเดินทางรวมถึงอนุสรณ์สถานและสถานที่น่าสนใจเช่นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลมาพิพิธภัณฑ์โบราณคดีและสุสานในเมืองบัลแกเรียที่มีต้นกำเนิดโบราณมาก ...

บัลแกเรีย: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบัลแกเรียรวมถึงสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรทราบก่อนออกเดินทางหรือท่องเที่ยวในรัฐยุโรปตะวันออก บัลแกเรียในระยะสั้น เมืองหลวง: โซเฟีย (ผู้อยู่อาศัย 1,481,301...


Top