ฟรุ้ตสลัด


สโกเปีย (มาซิโดเนีย): สิ่งที่เห็นในเมืองหลวง

สิ่งที่เห็นในสโกเปียการเดินทางรวมถึงอนุสรณ์สถานและสถานที่น่าสนใจหลัก ๆ ได้แก่ สะพานหินโอลด์บาซาร์และ Mother Teresa of Calcutta Museum ...

Ohrid (Macedonia): สิ่งที่ควรดู

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในโอห์ริโดรวมถึงอนุสาวรีย์และสถานที่น่าสนใจในเมืองโบราณของมาซิโดเนียแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบชื่อเดียวกันรวมถึงอาราม San Pantaleone และวิหารเซนต์โซเฟีย ...


Top