เกาะกรีนแลนด์


กรีนแลนด์: สิ่งที่เห็นบนเกาะน้ำแข็ง

สิ่งที่เห็นในกรีนแลนด์ที่ซึ่งสีขาวและน้ำแข็งปกคลุมไปด้วยหินแหลมที่มีฟยอร์ดห้ามพลาดเมืองหลวงนุก ข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะกรีนแลนด์ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งส่วนใหญ่เป็นของเดนมาร์กตั้งแต่ปีพ. ศ. 2496...


Top