จอร์แดน


เปตรา (จอร์แดน): สิ่งที่ควรดู

สิ่งที่เห็นใน Petra ที่ตั้งอยู่บันทึกทางประวัติศาสตร์และการเดินทางรวมถึงสถานที่สำคัญที่น่าสนใจรวมถึงซากที่น่าสนใจของโบสถ์ไบแซนไทน์ ข้อมูลการท่องเที่ยวในจอร์แดนมี Petra...

จอร์แดน: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

คู่มือท่องเที่ยวพร้อมทุกสิ่งที่ควรรู้สำหรับวันหยุดพักผ่อนในจอร์แดนข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนและภูมิอากาศเขตเวลาเศรษฐกิจเวลาที่ดีที่สุดในการเดินทางเอกสารที่จำเป็นและวิธีการเดินทาง สั้น ๆ ในจอร์แดน...


Top