โอมาน


โอมาน: สิ่งที่เห็นระหว่างชายหาดทะเลทรายและต้นปาล์ม

สิ่งที่เห็นในโอมานกำหนดการเดินทางรวมถึงสถานที่สำคัญที่น่าสนใจในรัฐนี้โดดเด่นด้วยทิวทัศน์ที่งดงามรวมถึงสุเหร่าสุลต่านในเมืองหลวงมัสกัต ...


Top