ปาเลสไตน์


ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ (ปาเลสไตน์): สิ่งที่เห็นในดินแดนของพระเยซู

สิ่งที่เห็นได้ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์การเดินทางผ่านดินแดนที่มีคุณค่าทางศาสนาสูงที่ซึ่งพระเยซูประสูติและอาศัยอยู่ตั้งแต่มหาวิหารแห่งสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปจนถึงกำแพงตะวันตก ...

ปาเลสไตน์: สิ่งที่เห็นในดินแดนคานาอัน

สิ่งที่เห็นในปาเลสไตน์กำหนดการเดินทางรวมถึงสถานที่ในพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ลักษณะของดินแดนแม่น้ำทะเลสาบและเมืองหลัก ...


Top