ไต้หวัน


ไต้หวันใน 7 วัน: สิ่งที่ต้องทำและดูบนเกาะ

สิ่งที่จะเห็นในไต้หวันในหนึ่งสัปดาห์การเดินทางในหมู่ตึกระฟ้าที่ทันสมัยวัดโบราณและประเพณีโบราณที่จะค้นพบในรัฐเกาะเล็ก ๆ ที่มีเมืองหลวงไทเป ...

ไทเป (ไต้หวัน): สิ่งที่เห็นในเมืองหลวง

สิ่งที่ควรดูในไทเปกำหนดการเดินทางรวมถึงอนุสรณ์สถานและสถานที่น่าสนใจเช่นไทเป 101 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติและวัดที่เข้าถึงได้โดยรถกระเช้า Gondola ...


Top