เยเมน


ซานา (เวียดนาม): สิ่งที่เห็นในเมืองหลวงโบราณ

สิ่งที่เห็นในซานาเมืองหลวงเก่าแก่ของเยเมนสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองที่ได้รับการคุ้มครองจากมรดกทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ข้อมูลการท่องเที่ยวใกล้กับเนินเขาทางตะวันตกของ Mount...

เยเมน: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

คู่มือการท่องเที่ยวเยเมนข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อไปยังรัฐแอฟริกาวิธีการเดินทางและเวลาที่ดีที่สุดในการเยี่ยมชม เยเมนในระยะสั้น เมืองหลวง: ซาน พื้นผิว: 527.970 ตารางกิโลเมตร ผู้อยู่อาศัย: 23.085.000...


Top