อุซเบกิ


ซามาร์คันด์ (อุซเบกิสถาน): สิ่งที่ควรดู

สิ่งที่เห็นได้ในซามาร์คันด์คือเส้นทางการท่องเที่ยวของอนุสรณ์สถานและสถานที่ที่น่าสนใจในหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเมื่อเปรียบเทียบกับสี่แยกของวัฒนธรรมที่เดินทางไปตามเส้นทางสายไหม ...

อุซเบกิสถาน: ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลการท่องเที่ยวอุซเบกิสถานพร้อมสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรรู้ก่อนออกเดินทางหรือท่องเที่ยวในเอเชียกลาง สั้น ๆ ในอุซเบกิสถาน เมืองหลวง: ทาชเคนต์ พื้นที่เป็นตารางกิโลเมตร: 447,400 ประชากร: 28,095,900...

ทาชเคนต์ (อุซเบกิสถาน): สิ่งที่เห็นในเมืองหลวง

สิ่งที่ควรดูในทาชเคนต์การเดินทางรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและสถานที่น่าสนใจรวมถึง Kukeldash Madrasa สุสาน Kaffal Shashi และพิพิธภัณฑ์ศิลปะประยุกต์ ...

Bukhara (อุซเบกิสถาน): สิ่งที่ควรดู

สิ่งที่เห็นใน Bukhara ซึ่งเป็นที่ตั้งการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์สถานที่ท่องเที่ยวอนุสรณ์สถานและรายละเอียดการเดินทางพร้อมรายการของสถานที่สำคัญที่น่าสนใจในเมืองนี้ซึ่งถือเป็นการหยุดตามเส้นทางสายไหม ...

Khiva (อุซเบกิสถาน): สิ่งที่ควรดู

สิ่งที่เห็นใน Khiva สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญและอนุสาวรีย์การเดินทางของสถานที่น่าสนใจจากพระราชวัง Tash Khauli ไปจนถึงสุสาน Pahlavan Makhmud กำหนดการเดินทางKhiva ตั้งอยู่ 35 กม. ทางตะวันตกเฉียงใต้ของ...


Top